Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Przedmioty do wyboru

Uruchomione przedmioty do wyboru na rok 2024/2025

Uruchomione przedmioty do wyboru na rok 2023/2024

Praca i egzamin dyplomowy

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej

Strona tytułowa

Spis treści

Aktualne wzory podań

Indywidualny plan studiów

Indywidualna ścieżka edukacyjna

Indywidualny tryb odbywania zajęć (Prorektor)

Indywidualny tryb odbywania zajęć (Dyrektor Instytutu)

Odwołanie do Prorektora

Powtarzanie semestru

Powtarzanie przedmiotu

Przeniesienie na inny kierunek studiów (student z innej uczelni)

Przeniesienie na inny kierunek studiów (student z UEK)

Roczny okres rozliczeniowy

Urlop krótkoterminowy

Urlop semestralny lub roczny

Urlop semestralny lub roczny z przystąpieniem do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się

Wznowienie studiów

Wznowienie studiów (po skreśleniu z powodu niewniesienia opłat)

Wznowienie studiów celem powtarzania semestru

Zmiana formy studiów z NIESTACJONARNEJ na STACJONARNĄ

Zmiana formy studiów ze STACJONARNEJ na NIESTACJONARNĄ

Indywidualna ścieżka edukacyjna