Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Katedry

Katedry

Katedry

KIEROWNIK

dr hab. Anna Pajor, prof. UEK

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon F, pok. 510

Pracownicy

dr hab. Anna Pajor, prof. UEK
dr Jakub Bielawski
dr Katarzyna Budny
dr hab. Beata Ciałowicz, prof. UEK
dr Ilona Ćwięczek
dr Anna Denkowska
dr Fryderyk Falniowski
dr Krzysztof Guzik
dr Marta Kornafel
dr Grzegorz Kosiorowski
dr hab. Łukasz Lenart, prof. UEK
dr hab. Agnieszka Lipieta, prof. UEK
mgr Justyna Mokrzycka
dr Joanna Mrówka
dr Justyna Ogorzały
mgr Elżbieta Pliś
dr Paweł Prysak
dr Przemysław Rola
dr Agnieszka Rygiel
dr Marta Szklarska
mgr Grzegorz Szulik
dr Jan Tatar
dr Ivan Telega
dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK

Współpracownicy Katedry:
dr Anna Gryglaszewska
dr Maria Kosiorowska
dr Barbara Paszek
prof. dr hab. Tadeusz Stanisz