Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Dyżury Dyrektora Instytutu

Dyrektor Instytutu
Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Analityka gospodarcza

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia