Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

O Instytucie

O Instytucie

O Instytucie

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych powstał w wyniku przekształceń strukturalnych oraz organizacyjnych jakie miały miejsce w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2019 roku. Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych funkcjonuje od 1 października 2019 roku w ramach Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa.

Instytut obejmuje:

  • Katedrę Matematyki,
  • Katedrę Statystyki,
  • Katedrę Ekonometrii i Badań Operacyjnych.


Instytut prowadzi kierunek Analityka gospodarcza (stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia), którego program powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców.

Ideą przewodnią programu studiów jest połączenie wiedzy akademickiej z umiejętnościami przeprowadzania analiz gospodarczych w praktyce, a jego głównym celem jest przygotowanie absolwentów do zaawansowanego analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych, którym towarzyszy nauka biegłego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Instytut prowadzi następujące kierunki studiów: