Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rada Instytutu

Rada Instytutu

Rada Instytutu

Członkami Rady Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych są:

  • Przewodniczący – dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK – Dyrektor Instytutu
  • dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK – Kierownik Katedry Statystyki
  • dr hab. Anna Pajor, prof. UEK – Kierownik Katedry Matematyki
  • dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK – Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych
  • prof. dr hab. Jacek Osiewalski – przedstawiciel nauczycieli akademickich Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych
  • dr Katarzyna Frodyma – przedstawiciel nauczycieli akademickich Katedry Statystyki
  • dr Agnieszka Rygiel – przedstawiciel nauczycieli akademickich Katedry Matematyki
  • mgr Joanna Irzyk – przedstawiciel pracowników Instytutu nie będących nauczycielami akademickimi
  • Michał Holona – przedstawiciel studentów kierunku Analityka Gospodarcza
  • Aleksandra Kopecka – przedstawiciel studentów kierunku Analityka Gospodarcza