Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kandydaci na promotorów

Kandydaci na promotorów

Kandydaci na promotorów

Wykaz promotorów seminariów uruchomionych w roku akademickim 2024/2025

Kierunek: Analityka Gospodarcza

Studia stacjonarne I stopnia

1. Dr Małgorzata Ćwiek

2. Dr Anna Denkowska

3. Dr Fryderyk Falniowski

4. Dr hab. Kamil Makieła, prof. UEK

5. Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

6. Dr hab. Monika Papież, prof. UEK

7. Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK

8. Dr hab. Artur Prędki, prof. UEK

9. Dr hab. Marcin Salamaga, prof. UEK

10. Prof. dr hab. Sławomir Śmiech

11. Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

12. Dr hab. Agnieszka Wałega, prof. UEK

Studia niestacjonarne I stopnia

1. Dr hab. Kamil Makieła, prof. UEK

2. Dr hab. Artur Prędki, prof. UEK

3. Dr hab. Marcin Salamaga, prof. UEK

4. Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

5. Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UEK

Studia stacjonarne II stopnia

1. Dr hab. Kamil Makieła, prof. UEK

2. Dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK

3. Dr hab. Monika Papież, prof. UEK

4. Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK

5. Prof. dr hab. Sławomir Śmiech

6. Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UEK

7. Dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK

Studia niestacjonarne II stopnia

1. Dr Marta Kornafel

2. Dr hab. Kamil Makieła, prof. UEK

3. Dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK

4. Dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK

5. Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UEK

6. Dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK