Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Basic Actuarial and Insurance Concepts by Verisk – 15 godzinny wykład dla studentów prowadzony przez firmę Verisk

Basic Actuarial and Insurance Concepts by Verisk – 15 godzinny wykład dla studentów prowadzony przez firmę Verisk
Aktualnosci Veriks Staz

Basic Actuarial and Insurance Concepts by Verisk – 15 godzinny wykład dla studentów prowadzony przez firmę Verisk

Studencie UEK! Ciekawią Cię ubezpieczenia? Chciałbyś lepiej poznać Pythona? Szukasz płatnego stażu, a może nawet zatrudnienia w międzynarodowej korporacji? Jeśli na przynajmniej jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś „tak”, to świetnie się składa!

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych UEK

wraz z amerykańską firmą Verisk

zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na 15 godzinny wykład (6 spotkań 2 godzinnych i 1 spotkanie 3 godzinne) i zajęć praktycznych pt.

 „Basic Actuarial and Insurance Concepts by Verisk”.

 

Wykłady będą odbywać się online we wtorki w godz. 8:00 – 9:45.

Pierwszy wykład odbędzie się 15 marca 2022 r.

Aby uczestniczyć w wykładach konieczna jest

REJESTRACJA NA WYKŁADY.

Lista uczestników ustalona będzie według kolejności zgłoszeń.

UWAGA! W drodze konkursu firma Verisk wyłoni osoby na odpłatny staż, z możliwością kontynuacji zatrudnienia.

Verisk Analytics

Firma VERISK to amerykańska firma zajmująca się analizą danych w ubezpieczeniach (ochrona ludzi, mienia i aktywów), analizą ryzyka i inwestycji. Na przestrzeni 50 lat firma Verisk opracowała unikatowe podejście do zbierania, weryfikowania i walidacji danych ubezpieczeniowych zapewniając ich spójność, wiarygodność i dokładność w opisywaniu rzeczywistych procesów zachodzących na rynku ubezpieczeniowym w USA. Dzięki temu Verisk posiada jedną z największych na świecie statystycznych baz danych zawierających dane składkowe i szkodowe na poziomie transakcyjnym z ostatnich 50 lat wzbogacanych co kwartał najświeższymi danymi z rynku amerykańskiego. Ta baza pozwala estymować statystyczną szkodowość przyszłych okresów, z niesamowitą precyzją, czego często nie są w stanie zapewnić dane poszczególnych ubezpieczycieli.

Nasz zespół analityków aktuarialnych, aktuariuszy, ekspertów z obszaru data science oraz ekspertów ubezpieczeniowych wykorzystuje na co dzień wachlarz mniej lub bardziej zaawansowanych technik, które pomagają przekształcić surowe dane dotyczące przeszłości w coś o znacznie większej wartości dla użytkowników końcowych. Techniki te można podzielić na cztery szerokie kategorie: analiza szkodowości; analiza kosztów likwidacji szkód, analiza trendów szkodowości oraz analiza czynników zewnętrznych.

Basic Actuarial and Insurance Concepts by Verisk – opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień analizy aktuarialno-ubezpieczeniowej wraz z ich praktycznym zastosowaniem przy wycenie szkodowości ubezpieczeń majątkowych na przykładzie realnych danych ubezpieczeniowych rynku amerykańskiego.

W ramach przedmiotu będzie poruszana praktyczna problematyka wykorzystania podstawowych metod aktuarialnych i ubezpieczeniowych w tworzeniu produktów analitycznych dla firm ubezpieczeniowych. Przedmiot będzie zawierał praktyczne przykłady analityczne z wykorzystaniem Pythona na bazie realnych danych ubezpieczeniowych.

Full description / Pełny opis

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń. Insurance and insurance policies (key terms and concepts, insurance policy, loss, premium, exposure, actuarial terminology).
  2. Agregacja i księgowość danych ubezpieczeniowych. Data aggregation and accounting (loss coding, premium coding, premium aggregation, earning routines, matching premiums and losses).
  3. Podstawowe procedury taryfikacyjne. Ratemaking procedures and concepts (key terms and concepts, goals of ratemaking, ratemaking methods, credibility, excess procedures).
  4. Korekty składkowo-szkodowe. Loss and premium adjustments (loss development, loss trend, extension of exposure, on-leveling, using adjusted data in ratemaking).
  5. Klasyfikacja ryzyka wraz z ich grupową taryfikacją. Risk classification and class plan (purposes and principles, types of class plan, implementing class plan with pure premium and loss ratio methods, off-balance factor, distribution of rate change).
  6. Zaawansowane zagadnienia w taryfikacji ubezpieczeń majątkowych. Advanced ratemaking (increased limit factors with size and layer methods, deductible relativities, consistency rule, censorship vs truncation).

Literatura

  1. Werner G., Modlin C., Watson W., Casualty Actuarial Society, 2016
  2. The Casualty Actuarial Society (CAS) study materials (attached).

Basic Actuarial and Insurance Concepts by Verisk – prezentacja przedmiotu z udziałem pracowników Verisk będących absolwentami UEK

W razie pytań odnośnie wykładów proszę kontaktować się z organizatorami spotkania: dr Anną Denkowską (anna.denkowska@uek.krakow.pl) oraz dr Sebastianem Baranem (sebastian.baran@uek.krakow.pl).