Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12 edycja konkursu Podatkowi Liderzy

12 edycja konkursu Podatkowi Liderzy
Podatkowi Liderzy 12 Edycja 1

12 edycja konkursu Podatkowi Liderzy

12 edycja konkursu Podatkowi Liderzy

Informujemy, iż ruszyła 12 edycja konkursu Podatkowi Liderzy, organizowanego przez Ministerstwo Finansów i dedykowanego dla studentów (oraz młodych absolwentów) na kierunkach z dyscyplin nauk prawnych, ekonomii i finansów.

W tej edycji do wygrania jest 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów w Departamencie Analiz Podatkowych. Laureaci konkursu mogą odbywać staż w MF w wymiarze 1-3 miesięcy, podczas którego będą brać udział w projektach związanych z analizą rozwiązań podatkowych w wybranych państwach świata lub analizą ilościową danych podatkowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować:

  • pracę konkursową nt. Podatki w dobie światowych wyzwań gospodarczych, nie dłuższą niż 2 strony A4 albo rozwiązać zadanie analityczne dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy
  • CV (zgodne ze wzorem podanym na stronie internetowej MF),
  • zaświadczenie o statusie studenta

oraz wysłać je poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2023 r.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem, wzorem CV, harmonogramem i innymi informacjami dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy