Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Przedmioty do wyboru i seminaria

Przedmioty do wyboru i seminaria
Specjalności

Przedmioty do wyboru i seminaria

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych – zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni oraz zapisy na seminaria realizowane w roku akademickim 2024/2025

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 17- 22.04.2024 r. uruchomione będą zapisy na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na kierunku

Analityka gospodarcza

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru :

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.)

W sytuacji, gdy żaden z przedmiotów nie uzyska ww. liczby zgłoszeń uruchomiony zostanie przedmiot lub przedmioty z największa liczbą zarejestrowanych osób. Osobom zarejestrowanym na przedmioty nie uruchomione zostanie uruchomiona II tura zapisów. 

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru  skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku studiów I stopnia studenci wybierają po 1 przedmiocie w semestrze zimowym i letnim, natomiast studenci II stopnia wybierają po 2 przedmioty w obydwu semestrach.

W przypadku przedmiotów oferowanych na studiach I stopnia:

  • Analiza danych ekonomicznych z wykorzystaniem Excela (sem. 3,zimowy),
  • Wprowadzenie do uczenia maszynowego (sem. 5, zimowy),
  • Podstawy uczenia maszynowego w języku Python (sem. 5, zimowy),
  • Big Data (sem. 6, letni),
  • Analiza zagadnień big data w Pythonie (sem. 6, letni),

jest określony limit przyjęć na 27 osób. Po dokonaniu zapisów zostanie ustalona lista osób przyjętych na te przedmioty na podstawie rankingu średniej ocen, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr R.0211.33.2023. W przypadku osób, które zapiszą się na taki przedmiot, a nie zostaną przyjęte, uruchomiona zostanie II tura zapisów na pozostałe oferowane przedmioty (nie objęte limitem).

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów.

 

Informacja o zasadach zapisów na seminaria dyplomowe :

W terminie od 17 – 22.04.2024 r. uruchomione zostaną zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (dotyczy studentów obecnego drugiego roku studiów pierwszego stopnia i studentów obecnego pierwszego roku studiów drugiego stopnia).

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Informacje o tematyce seminarium i wymaganiach stawianych przez osoby zgłaszające seminarium (promotorów) można uzyskać na stronie: planystudiow.uek.krakow.pl, w zakładce: Przedmioty i seminaria do wyboru, po wybraniu odpowiedniego kierunku studiów, stopnia studiów i roku akademickiego, w którym studia rozpoczęto. Proszę o uwzględnienie tych wymagań przy wyborze seminarium.

 

Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych