Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców (edycja 2024)

Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców (edycja 2024)
Nagroda Malawskiego

Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców (edycja 2024)

Do 31 maja br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Prof. Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej.

 

Kapituła Nagrody im. Prof. Andrzeja Malawskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody. Adresatami Nagrody są młodzi naukowcy. Podstawą zgłoszenia mogą być osiągnięcia naukowe z lat 2022-2023, których tematyka dotyczy zagadnień ekonomii matematycznej (prace doktorskie, opublikowane prace naukowe).

Zgłoszenia może dokonać sam kandydat lub jego opiekun naukowy. Są one przyjmowane do 31 maja 2024 r.

Celem Nagrody jest uhonorowanie pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego oraz wsparcie i zachęcenie młodych naukowców do rozwijania tematyki związanej z ekonomią matematyczną. W roku 2024 wysokość Nagrody wyniesie 10 000 zł brutto dla każdego laureata; Kapituła może przyznać dwie równorzędne nagrody.

Szczegóły związane z procedurą konkursową, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Nagrody.