Ułatwienia dostępu

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
Konkurs

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Zapraszamy do udziału w Konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. 

Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, które uzyskały pozytywną ocenę i zostały obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w 2022 roku. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac za pośrednictwem specjalnej aplikacji do zgłoszeń, dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.
Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2023 r.
Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego Regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkursy@stat.gov.pl 

Ulotka Konkurs Prezesa GUS